Päihdetilastollinen vuosikirja 2019

Päihdetilastollinen vuosikirja 2019 sisältää keskeiset tiedot

  • alkoholijuomien kulutuksesta ja myynnistä
  • alkoholijuomien ja huumeiden käytöstä aiheutuvista sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista
  • päihdehuollosta
  • päihteisiin liittyvästä rikollisuudesta
  • alkoholijuomien kaupan kehityksestä sekä
  • alkoholielinkeinon ja alkoholimainonnan valvonnasta.

Kirja tarjoaa laajan tietoperustan Suomen päihdetilanteen kehityksestä.