Päihdetapauslaskenta seuraa päihteiden käyttöön liittyviä asiointeja eri palveluissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee yhdeksännen  valtakunnallisen päihdetapauslaskennan tiistaina 8.10.2019.

Päihdetapauslaskennassa kirjataan niin sanotut päihde-ehtoiset asioinnit. Niitä ovat tilanteet, joissa vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy:

  1. asiakas on päihteiden ongelmakäyttäjä
  2. asiakas hakee apua päihtyneenä
  3. asiakas hakee apua päihteiden kertakäyttöön liittyvän haitan (esim. tapaturma) vuoksi.

Seuraa tästä uusimpia tuloksia tästä.