Päihdehuollon huumeasiakkaat 2017/ Tilastoraportti 31/2018

Päihdehuollon huumeasiakkaat vuonna 2017

Päihdehuollon huumehoidon asiakkaiden yleisimmät ongelmapäihteet olivat opioidit (77 %), stimulantit (55 %) ja kannabis (52 %).  Asiakkaista 81 prosenttia mainitsi vähintään kaksi ongelmapäihdettä. 

ks Raportti tästä 23.10.2018.