Mikä on sote -uudistus ?

MIKÄ ON SOTE-UUDISTUS?

Sote-uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta maakuntien vastuulle.

Seuraa sote- uudistusta tästä:

—–

STM kysyi kuntien näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (verkkokyselyllä 11.7.-13.9.2019.)

Kuntien roolia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa selvitetään osana sote-uudistusta. Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä on tarkoitus siirtää maakunnille.

Kyselyn perusteella noin 60 prosenttia kunnista haluaisi lakiin kirjatun oikeuden toimia sote-palvelujen tuottajina myös tulevaisuudessa, mutta vain noin 35 prosenttia arvelee käyttävänsä tätä oikeutta. Kaksi kolmasosaa suurista kaupungeista ei haluaisi lainkaan lakiin kirjattua oikeutta palvelujen tuottamiseen.

Kyselyyn vastanneet eivät katsoneet kovin tarkoituksenmukaiseksi tuottaa päihdetyön osalta  palveluja itse (terveydenhuollossa 30 % ja sosiaalihuollossa 28 %).

Ks Yhteenveto , mikä julkaistiin 27.9.2018.

—-

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa 2019 kohdassa todetaan mm

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus jatkuu.

Seurataan tässä osiossa.

—-

Aikaisemmin:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on välttämätöntä ihmisten perusoikeuksien ja palvelujen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. STM jatkaa sote -palvelujen uudistamista ja palvelujen yhteensovitusta tämänhetkisen lainsäädännön puitteissa. Kehitystyötä viedään eteenpäin jo nykyisten organisaatioiden kanssa. Työssä hyödynnetään tähän asti tehtyä laajaa valmistelua.

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019 tällä hallituskaudella.

Perustuslakivaliokunta julkisti lausuntonsa maakunta- ja sote-uudistuksen lakiesityksistä 22.2.2019.

Sote- ja maakuntauudistuksen aikaisempaa työtä voi seurata tästä.

Katso tästä lyhyesti sote- ja  maakuntauudistusvalmistelun vaiheita videolta.

Katso tästä vaiheita sote -palveluista.