Hallitusohjelma tarttuu myös päihdeongelmista kärsivien palveluihin

Kesäkuun 3. päivä julkistettu hallitusohjelma ”Osallistava ja osaava Suomi” vuosille 2019-2023 sisältää monia tavoitteita, jotka koskevat päihdehoidon kehittämistä.  Hallitusohjelmaa tarkasteltiin sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä järjestöjen kuulemistilaisuudessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ohjelman julkistamispäivänä. Moni puheenvuoron pitänyt kiitteli, että ohjelman laatijat ovat tunnistaneet sekä ennalta ehkäisevän, hoitavan ja kuntouttavan että haittoja vähentävän työn merkityksen päihteisiin liittyvien ongelmien … Lue lisääHallitusohjelma tarttuu myös päihdeongelmista kärsivien palveluihin

Syksyn 2018 toimintaa ja tulevaisuutta päihdeasiamiehen näkökulmasta

Päihdeasiamies on jatkanut koko kuluneen syksyn ajan jo aiemmin aloitettuja edunvalvontakierroksia kunnissa ympäri maata. Matkaa on tehty kolmihenkisen päihdeasiamiestoiminnan tiimin eli lakimiehen, kehittämis- ja edunvalvontakoordinaattorin ja 1.7.2018 aloittaneen uuden päihdeasiamiehen voimin. Yhteystyössä on ollut mukana myös Ehytin aikuistyön suunnittelija. Päihdepalvelujen organisointi vaihtelee eri kunnissa. Tehtävä voi olla kokonaan kunnan omassa hallussa tai sitä voivat tehdä … Lue lisääSyksyn 2018 toimintaa ja tulevaisuutta päihdeasiamiehen näkökulmasta

Jokaisella on oikeus hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja hyvään kohteluun

Lokakuun 24. päivä käynnistyi Ehkäisevän päihdetyön verkoston Ei tuomita -kampanja. Kampanjan lyhyissä videoklipeissä huumeita käyttävät ihmiset puhuvat omin sanoin elämästään, kokemuksistaan, toiveistaan ja peloistaan. Videot herättävät miettimään paitsi armollisuutta vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä kohtaan myös nykyisen palvelu- ja koulutusjärjestelmämme suhdetta huumeita ja muitakin päihteitä käyttäviin ihmisiin. Ovatko esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta ja käytännöt, joita … Lue lisääJokaisella on oikeus hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja hyvään kohteluun

Sosiaalisesta kuntoutuksesta apua asunnottomuuden ennalta ehkäisyyn?

Asunnottomien yötä vietetään vuosittain 17.10. YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä.  Suomessa on tällä hetkellä 6 700 yksin elävää asunnotonta. Luku on suuri, mutta Suomi on ainoa Euroopan maa, missä asunnottomuutta on onnistuttu vähentämään talouden laskusuhdanteesta huolimatta. Meneillään olevassa ympäristöministeriön koordinoimassa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ohjelmassa vuosille 2016–2019 (AUNE)  todetaan viisaasti, että mikään taho yksin ei ratkaise … Lue lisääSosiaalisesta kuntoutuksesta apua asunnottomuuden ennalta ehkäisyyn?

Erityislait puolustavat paikkaansa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on valmisteilla merkittävä uudistusprosessi, johon liittyy vahvasti esillä olleen järjestelmäuudistuksen lisäksi myös pienempiä lainsäädännöllisiä uudistuksia. Eräs näistä vähemmän palstatilaa saaneista uudistuksista kohdistuu päihdehuoltolakiin ja mielenterveyslakiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on talvella 2016 julkaissut arviomuistion mielenterveyslain (1116/1990, MTL) ja päihdehuoltolain (41/1986, PHL) palveluista. Kyseinen muistio on myös käynyt lausuntokierroksella. Muistiossa on todettu, että päihde- ja … Lue lisääErityislait puolustavat paikkaansa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Asunnottomuuspolitiikka tarvitsee rinnalleen toimivaa hyvinvointipolitiikkaa ja palvelujärjestelmää

Lokakuun 17. päivä vietetään jälleen Asunnottomien yötä. Suomessa on pystytty vähentämään asunnottomuutta viime vuosina etenkin asunto ensin -politiikan keinoin. Hyvistä tuloksista huolimatta työ on vasta alussa, jonka osoittavat myös kansainväliset kokemukset. Eurooppalaisen asunnottomuustyön kattojärjestö FEANTSA järjesti viime viikolla Kööpenhaminassa 11. asunnottomuutta käsittelevän seminaarinsa teemalla asunnottomuus ja sosiaalityö. Mukana oli lähes 150 osallistujaa eri puolilta maailmaa, Euroopan … Lue lisääAsunnottomuuspolitiikka tarvitsee rinnalleen toimivaa hyvinvointipolitiikkaa ja palvelujärjestelmää

Hoito ja kuntoutus voivat olla vaikuttavia vain, jos niiden piiriin pääsee

Kuluva kevät on ollut kiireistä aikaa järjestöissä. Uudistuksen alla ovat niin päihde- mielenterveys- ja alkoholilaki kuin koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä. Miten pysäyttää niiden avulla yhteiskunnassa vallitseva terveyden eriarvoistuminen, joka juontaa usein juurensa päihteiden käytön aiheuttamiin haittoihin? Viimeaikaiset tutkimukset kertovat hoitamattomien ongelmien seurauksista. Suurella osalla pitkäaikaistyöttömistä on terveydentila merkittävästi heikentynyt. Erityisesti hoitamattomat mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat … Lue lisääHoito ja kuntoutus voivat olla vaikuttavia vain, jos niiden piiriin pääsee