9.4.2021 julkaistiin päihde- ja riippuvuusstrategia Yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030

Päihde- ja riippuvuusstrategian tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä huumausaineiden käytöstä ja rahapelaamisesta aiheutuvia riskejä, haittoja ja ongelmia kaikissa ikäryhmissä. Strategiassa on viisi painopistettä Vahvistetaan päihteitä käyttävien, riippuvuushaittoja kokevien ja päihdepalveluiden piirissä olevien ihmisten sekä heidän läheistensä oikeuksien toteutumista Vahvistetaan yhteistyötä, tiedonkulkua, asiantuntemusta ja tietoperustaa Tehostetaan alkoholi-, tupakka- ja nikotiini, huumausaine- … Lue lisää9.4.2021 julkaistiin päihde- ja riippuvuusstrategia Yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030

THL kokosi neuvoja päihteiden käyttäjän ja läheisten tueksi koronaepidemian aikana

Koronaepidemian myötä huoli itsestä, läheisistä, työpaikasta ja terveyspalveluista tai ylipäätään muuttunut arki voivat aiheuttaa ja lisätä ahdistus-, pelko- tai masennusoireita. Ne puolestaan madaltavat kynnystä hakea helpotusta päihteistä. Vaikka osalla arki on muuttunut vain vähän, joukko ihmisiä kohtaa väistämättä terveydellisiä, taloudellisia tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä haasteita ja haittoja. THL kokosi yhteen alkoholin ja huumausaineiden käyttöön, tupakointiin sekä … Lue lisääTHL kokosi neuvoja päihteiden käyttäjän ja läheisten tueksi koronaepidemian aikana

Mielenterveysstrategia julkaistu ja päihde- ja riippuvuusstrategia valmisteilla

STM on julkaissut (julkaisuja 2020:6) Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman vuosille 2020-2030  Mielenterveysstrategia pitää sisällään mielenterveystyön painopisteet Suomessa vuoteen 2030 asti. Siihen kuuluu erillinen, tavoitteellinen itsemurhien ehkäisyohjelma. Mielenterveysstrategian seuraamiseksi on määritelty kansallisia mittareita, joiden avulla strategian vaikuttavuutta voidaan seurata ja tarvittaessa tehostaa sen käyttöä. Mielenterveysstrategia ohjaa myös päihdepalvelujen kehittämistä. Siinä ehdotetut päihteitä koskevat toimenpiteet sovitetaan … Lue lisääMielenterveysstrategia julkaistu ja päihde- ja riippuvuusstrategia valmisteilla

Päihdetilastollinen vuosikirja 2019

Päihdetilastollinen vuosikirja 2019 sisältää keskeiset tiedot alkoholijuomien kulutuksesta ja myynnistä alkoholijuomien ja huumeiden käytöstä aiheutuvista sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista päihdehuollosta päihteisiin liittyvästä rikollisuudesta alkoholijuomien kaupan kehityksestä sekä alkoholielinkeinon ja alkoholimainonnan valvonnasta. Kirja tarjoaa laajan tietoperustan Suomen päihdetilanteen kehityksestä.  

Mikä on sote -uudistus ?

MIKÄ ON SOTE-UUDISTUS? Sote-uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta maakuntien vastuulle. Seuraa sote- uudistusta tästä: —– STM kysyi kuntien näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (verkkokyselyllä 11.7.-13.9.2019.) Kuntien roolia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa selvitetään osana sote-uudistusta. Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä on tarkoitus siirtää maakunnille. Kyselyn perusteella noin 60 … Lue lisääMikä on sote -uudistus ?

Päihdetapauslaskenta seuraa päihteiden käyttöön liittyviä asiointeja eri palveluissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee yhdeksännen  valtakunnallisen päihdetapauslaskennan tiistaina 8.10.2019. Päihdetapauslaskennassa kirjataan niin sanotut päihde-ehtoiset asioinnit. Niitä ovat tilanteet, joissa vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy: asiakas on päihteiden ongelmakäyttäjä asiakas hakee apua päihtyneenä asiakas hakee apua päihteiden kertakäyttöön liittyvän haitan (esim. tapaturma) vuoksi. Seuraa tästä uusimpia tuloksia tästä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjien itsemääräämisoikeuden vahvistaminen sekä mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa 6.6.2019 kohdassa 3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi todetaan mm Vahvistetaan lainsäädännöllä sosiaali ja- terveydenhuollon palvelujen käyttäjien itsemääräämisoikeutta. Parannetaan potilas- ja sosiaaliasiamiestoimintaa. Samalla uudistetaan mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö. Seurataan em lainsäädäntötyön valmistelua ja ehdotuksia tässä osiossa. Aikaisemmin 2014-2018: Itsemääräämisoikeutta vahvistavan lakikokonaisuuden valmistelu jatkuu: Asiakas-  ja potilaslaki ei ehdi eduskuntaan tällä hallituskaudella. Myös … Lue lisääSosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjien itsemääräämisoikeuden vahvistaminen sekä mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen

Päihdehuollon huumeasiakkaat 2017/ Tilastoraportti 31/2018

Päihdehuollon huumeasiakkaat vuonna 2017 Päihdehuollon huumehoidon asiakkaiden yleisimmät ongelmapäihteet olivat opioidit (77 %), stimulantit (55 %) ja kannabis (52 %).  Asiakkaista 81 prosenttia mainitsi vähintään kaksi ongelmapäihdettä.  ks Raportti tästä 23.10.2018.

Sote-uudistuksessa mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdepalveluja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdetyön toimivuutta. YhdessäMielin – hanke on koonnut toimivia malleja, joilla mielenterveys- ja päihdepalveluja voidaan uudistaa. Hanke otti kansalaiset, palvelujen käyttäjät ja heidän omaisensa mukaan selvitystyöhön. Hanke korostaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen tärkeyttä peruspalveluissa. Varhainen ja oikea-aikainen apu ehkäisee tilanteiden monimutkaistumista ja vähentää kustannuksia. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen eri … Lue lisääSote-uudistuksessa mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdepalveluja