Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2016-2019

Lue Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2016-2019

Huumausaineriippuvuuden hoidosta ja huumeongelman haittojen vähentämisestä todetaan siinä, että:

Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan päihdehuollon palveluja tulee antaa päihteiden ongelmakäyttäjälle, hänen perheelleen ja muille läheisille ja palveluja on annettava asiakkaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentäminen on tärkeä osa päihdetyötä.

Yhdyskuntaseuraamusta suorittavien ja vankien päihdetyötä edistäviä yhteistyökäytäntöjä kehitetään tavoitteena päihdetyön palvelujatkumon vahvistaminen.

Lue periaatepäätökseen liittyvä ehdotus ja muistio