Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman päivitystä vuodelle 2018

Lue Valviran Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman 2016-2019 päivitysä tästä 

Vuoden 2018 valvontakohteet ovat:

  1. erikoissairaanhoidon ja päivystyksen työnjako ja kehittäminen
  2. kiireettömään hoitoon pääsy sekä lastensuojelun, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräajat
  3. mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut
  4. vankiterveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto
  5. hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen
  6. vammaispalvelut
  7. ikäihmisten kotiin annettavat palvelut

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on käynnissä useita uudistuksia. Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova aloittaa toimintansa 1.1.2020, yhtä aikaa uusien maakuntien kanssa. Samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä muuttuu täysin. Maakunta- ja palvelurakenneuudistukset tulevat heijastumaan voimakkaasti myös valvontaan.

Valvonnan painopistettä siirretään edelleen ennakoiviin menetelmiin ja asiakaskeskeisyyttä vahvistetaan. Toimintayksiköiden asiakas- ja potilasturvallisuustyön, omavalvonnan, edistäminen, tuki ja varmistaminen ovat läpileikkaavana teemana kaikessa viranomaisvalvonnassa läpi valvontaohjelmakauden.

Lue lisää tästä Valviran sivuilta ja

STM:n julkaisuja 2017:9 Valtioneuvoston periaatepäätös Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021.