Mielenterveysstrategia huomioi mielenterveys- ja päihdesuunnitelman kokemukset ja palautteen

STM on käynnistänyt mielenterveysstrategian valmistelun. Strategian linjaukset ulottuvat vuoteen 2030 saakka. Valmistelussa otetaan huomioon vuosina 2009-2015 toteutetun mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (Mieli 2009) toimeenpanon arvioinnista saadut kokemukset ja palaute (ks alla). Mielenterveysstrategia tukee myös mielenterveys- ja päihdelainsäädännön toimeenpanoa.

STM:n tiedote 26.9.2018 tässä.

—–

Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa linjattiin päihde- ja mielenterveystyön keskeiset periaatteet vuosiksi 2009-2015. Alla olevassa linkistä löydät suunnitelman toteutumisen ulkoisen arvioinnin sekä suunnitelman ohjausryhmän toimenpide-ehdotuksia vuoteen 2020 saakka.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74820/1004164MIELENTERVEYS__JA_P_IHDESUUNNI1487308985.pdf?sequence=1