Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016 – 2019. Valtioneuvoston periaatepäätös 9.6.2016

Linkki valtioneuvoston periaatepäätökseen ja lisätietoa löytyy täältä.

Periaatepäätöksen mukaan uudella ohjelmakaudella erilaisten asumisyksiköiden resursseja  kohdistetaan entistä enemmän kotiin vietävän kuntouttavan tuen kehittämiseen sekä tukihenkilöstön osaamisen syventämiseen. Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asukkaiden palveluihin liittyvän edunvalvonnan kannalta yksi keskeisistä suunnitelluista toimenpiteistä on asumissosiaalisen työotteen ja mielenterveys-, päihde- ja asumispalvelujen keskinäisen yhteistyön vahvistaminen (Valtioneuvoston periaatepäätös, s. 7).