PÄIHDEASIAMIES

Päihdeasiakkaiden edunvalvoja

Auttaa päihdepalveluihin liittyvissä asioissa

Toimialueena koko maa

Palvelut maksuttomia

Riippumaton palvelujen tuottajista

Raha-automaattiyhdistyksen tuella

 

 

06866
2.1.2015 lukien