PÄIHDEASIAMIES

Päihdeasiakkaiden edunvalvoja

Auttaa päihdepalveluihin liittyvissä asioissa

Toimialueena koko maa

Palvelut maksuttomia

Riippumaton palvelujen tuottajista

Sijoituspaikkana asiakasjärjestö A- Kiltojen Liitto ry

Raha-automaattiyhdistyksen tuella

 

 

10860
2.1.2014 lukien