PÄIHDEASIAMIES

Päihdeasiakkaiden edunvalvoja

Auttaa päihdepalveluihin liittyvissä asioissa

Toimialueena koko maa

Palvelut maksuttomia

Riippumaton palvelujen tuottajista

Raha-automaattiyhdistyksen tuella

 

 

05204
1.1.2016 lukien